четвер, 31 травня 2012 р.

Книга А. Кудрявцева «Еволюція шрифтової форми»

До книг з історії та теорії писемності та шрифту додалася ще одна — «Еволюція шрифтової форми» Анатолія Кудрявцева. Видана ще 2007 року в Москві накладом 3000 примірників вона чомусь не стала надто відомою чи популярною, хоча за цінністю матеріалу та рівнем його викладення абсолютно не програє ні «Книзі про букви» Юрія Гордона, ані класичним вже книгам Абрама Шицґала.
Прекрасно ілюстровану, на 456 сторінок, книгу А. Кудрявцева ще треба прочитати та осмислити, але першими враженнями можна поділитися вже зараз

Умовно, книгу можна поділити на кілька частин: історія шрифту, конструктивні особливості шрифтових знаків та шрифт у житті. Формально ж розділів у книзі більше.

Хоча книга присвячена 300-літтю гражданки, деяка увага приділяється і кирилиці. Автор традиційно розглядає кирилицю у рамках устав-півустав-скоропис, а з друкованих шрифтів згадує лише шрифти видань Ф. Скорини та І. Федорова.Показово, що на схемі шрифтової еволюції після півуставу 14 століття йде гражданка:

Набагато більше уваги автор приділяє латинським шрифтам, та ув'язує їх з гражданкою.

Багато уваги надано шрифтовим формам та конструкціям: Автор подає цікаві й маловідомі шрифтові зразки, зокрема проект шрифту «Орбіта» (праворуч), що має улюблені українцями асиметричні засічки:

Також приділена увага шрифту в житті: в логотипах, книгодрукуванні, плакаті.

Хоча в книзі найбільше уваги приділено гражданці, але сама книга набрана не нею, а шрифтом Парагон — авторською розробкою А. Кудрявцева. Шрифт близький до сучасної графіки болгарських шрифтів:

Загалом, враження від книги дуже добре. Після прочитання спробую накидати конспект.