понеділок, 25 червня 2012 р.

Перші гражданські друкарні в Україні (інфографіка)


Говорячи про запровадження гражданки ми чомусь оперуємо датою 1708-1710. Але ж цю дату можна називати лише в контексті початку запровадження гражданки. Протягом першої половини XVIII ст. ніде крім Росії (да і в самій Росії, ніде крім Москви і Петербургу) не було жодної друкарні, яка користувалася би гражданським шрифтом. В Україні перша гражданська друкарня з'явилася у 1764 році в Єлисаветграді, і через рік була перевезена до Кременчуга, де проіснувала до 1777 року. У 1788 р. у цьому ж місті була відкрита інша друкарня гражданського шрифту, яка працювала тут до 1793 року, коли й була перевезена до Катеринослава, але там, як стверджує С. Петров «діяльність її була жалюгідною».
Першими ж дійсно потужними друкарнями гражданського шрифту слід вважати друкарні при харківському та київському університетах. Ці друкарні були засновані, відповідно у 1804 та 1835 роках. Перша книга видана гражданським шрифтом у Львові, була надрукована в типографії савропігійського братства у 1839 році. Але ця друкарня не перейшла тоді виключно на гражданку, а лише придбала собі ще один шрифт — гражданський, яким друкувала, парелально з кирилівським.
Тобто, говорити про поширення гражданки в Україні можна лише з початку XIX століття, і ніяк не з 1710 року.